Styrketräning är viktigt för seniorer

Konditionsträning hjälper inte mot muskelförtvining som är en del av ett naturligt åldrande. Men det går att bromsa förtviningen så att åldrandet blir en mycket långsam process visar en doktorsavhandling från Umeå universitet. Muskelmassan behålls med kort men explosiv styrketräning, vikten ska vara så tung att du med rätt teknik tar i med nästan all din kraft. Tunga lyft aktiverar de korta muskelfibrerna, medan de långa muskelfibrerna aktiveras av att stå och gå. Om man aldrig lyfter tungt minskar de korta muskelfibrerna. Då minskar också vårt instinktiva skydd om vi skulle halka, eftersom det är de korta muskelfibrerna som används när plötslig explosiv kraft behövs. Börja försiktigt med hjälp av en gyminstruktör så att du lär dig att lyfta rätt!

Photobucket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.