Järn

Symtom på järnbrist kan vara trötthet, huvudvärk, depression, tunt och livlöst hår. Att järndepån i kroppen är låg behöver inte alltid innebära att Hb värdet är lågt. Ta därför inte bara Hb utan mät även p-ferritin värdet som mäter järndepån i kroppen. Järntabletter finns att köpa på apoteket.

Info om järnbrist: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blodbrist-pa-grund-av-for-lite-jarn/