Disclaimer for www.systerkarin.se

Informationen på denna sida är tips och rekommendationer men det ersätter inte professionell medicinsk rådgivning och skall inte användas för diagnostisering eller behandling av hälsoproblem eller sjukdomar utan dialog med läkare. Vi rekommenderar att man alltid kontaktar sjukvårdsrådgivning/läkare för råd när man är sjuk, gärna en extra gång för att få flera bedömningar.