Bekämpningsmedel

Innehåller våra livsmedel farliga rester av bekämpningsmedel?

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) släppte nyligen en rapport som visar att det finns fler och mer bekämpningsmedelsrester i våra grönsaker, frukter och spannmål. Både cancerogena och reproduktions/hormonstörande bekämpningsmedel hittades. För att lära sig mer hur bekämpningsmedel påverkar kroppen så kan ni kolla på dokumentären underkastelsen.

Testerna omfattade alla länder inom EU samt Island och Norge. I hälften av all mat fanns rester av kemiska bekämpningsmedel.

bekämpningsmedel rester per land

För testländerna (EU:s länderna samt Norge och Island) översteg 1.9 % av testproverna EU:s gränsvärden medan för övriga importerade livsmedel utanför EU så var värdet 7,9 %. Även om ett livsmedel inte överstiger EU:s gränsvärden kan det ändå vara farligt, särskilt de som innehåller hormon störande rester. Siffrorna visar att det är att föredra att köpa närproducerade livsmedel för att undvika den högre mängd bekämpningsmedel som hittats i många importerade livsmedel. Siffrorna visar också att det är att föredra att köpa ekologiska livsmedel om man har råd.

Om man jämför vilka av producentländerna bland testländerna (EU-länderna samt Norge och Island) som översteg EU:s gränsvärden mest så hamnade de i följande ordningen enligt tabell till höger. Landet med högst andel livsmedel som översteg EU:s gränsvärde är överst i listan.

Antalet livsmedel som översteg EU:s gränsvärden ökade jämfört med tidigare år. Bland annat hittades rester av stråförkortningsmedlet chlormequat som misstänks bland annat påverka reproduktionen hos människor. Stråförkortningsmedel har tidigare varit förbjudna i Sverige men eftersom vi gått med i EU så är det nu tillåtet.

För importerade livsmedel så hittades flest överträdelser av EU:s gränsvärden från länder i Asien samt några länder i Afrika. Dessa låg på betydligt högre nivåer än testländerna (länderna i EU samt Norge och Island): Kambodja (50 % av proverna), Mongoliet (50 %), Hong Kong (47.8 %), Bangladesh, (44.4 %), Bolivia (33.3 %), Indien (28.3 %), Uganda (23.6 %), Burundi (22.2 %), Jordan (21.7 %), Iran (21.4 %), Thailand (20.9 %) och Mauritius (20.0 %).

Bekämpningsmedel per livsmedel

Antal rester av bekämpningsmedel som hittades i EU testländerna för de elva livsmedel som årets analys fokuserade på, se tabell. Ju fler bekämpningsmedel funna desto högra upp i listan.

När man även inkluderade länderna utanför EU så hittades allra flest överträdelser av EU:s gränsregler hos kål (83 procent av dessa låg över EU:s gränsvärden) och broccoli från Kina, följt av vindruvor (65 procent av dessa låg över EU:s gränsvärden) från Indien. Därför bör man välja ekologiskt om man ska äta importerade vindruvor eller vin.

När man studerade vilka livsmedel från hela världen (alla länder) som innehöll flest antal bekämpningsmedels rester per prov så hamnade följande livsmedel sämst till (sämst först): Lever, Citrus frukter, jordgubbar, vindruvor, rubosfrukter, kärnfrukter, stenfrukt, bladgrönsaker & örter, tee, kaffe, ört tee, kakao, tomater, tropiska frukter, baljväxter, gurka, stjälkgrönsaker, rotgrönsaker och kålgrönsaker.

Ekologiska produkter för test länderna innehöll betydligt mindre rester av bekämpningsmedel förutom för kött. Ekologiska respektive icke ekologiska livsmedel inom testländerna som överträdde EU:s gränsvärden se tabell.

ekologiskt vs icke ekologiskt

För tidigare års resultat se:

http://www.disruptingfood.info/en/complete-data

Behöver man handla ekologiskt?

Ja särskilt när det gäller grönsaker och frukter så bör man välja ekologiska livsmedel om man har råd för att undvika bekämpningsmedel som kan göra dig sjuk. Detta är extra viktigt för barn och gravida och kvinnor som vill ha barn i framtiden. Om man inte har råd att handla ekologiskt så ska man försöka köpa så närproducerat som möjligt samt skölja och skala innan man äter. 

Enligt jordbruksverket så besprutas Svenska jordgubbar och potatis mycket. Man bör därför handla krav märkt om det är möjligt.  2

Även frukter med skal såsom banan innehåller bekämpningsmedel. 3

En artikel från naturskyddsföreningen som varnar för hormonpåverkande ämnen: 4

Vilka varor är viktigast att välja ekologiskt?

Grönsaker och frukter. Undvik produkter som är importerade från länder utanför EU, Norge och Island. Se tabellerna ovan för mer info.

Vad gör jag om jag inte har råd med ekologiska varor?

 • Skala och skölj noga.
 • Odla groddar. Läs längst ner på denna sida.
 • Odla själv om du har någon trädgård. Går även att odla exempelvis kryddor i kruka på balkong.
 • Frys in bär när det är säsong. Frysning är ett bra sätt att bevara vitaminer.
 • Välja bort de grönsaker och frukter som är mest besprutade exempelvis vindruvor och jordgubbar.
 • Köp livsmedel efter säsong. Exempelvis svenska äpplen på hösten.
 • Köp närproducerat.

Förutom ekologiska livsmedel, vad ska man mer tänka på för att undvika för att inte utsättas för farliga kemiska ämnen?

Källor:

 1. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3130.htm
 2. http://www2.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Broschyrer/broschyr_jordbruk_jordgubbe.pdf
 3. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17270314.ab
 4. http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/eko/3-ackliga-amnen

En reaktion på “Bekämpningsmedel

 1. Pingback: Endometrios - Syster Karin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.