Cancerbehandling drar nytta av immunförsvaret

25g syringe

Ökad förståelse för hur immunförsvaret fungerar har lett till en ny typ av cancerbehandling som nu testas på människor med spridd njurcancer i Uppsala efter lyckade djurförsök. Behandlingen skulle teoretiskt lika gärna kunna behandla andra typer av spridd cancer som tidigare varit svår att behandla eftersom metastaser (dottertumörer) finns på flera olika ställen i kroppen.

Förståelsen för hur immunförsvaret aktiveras belönades 2011 med nobelpriset i Fysiologi eller Medicin. Forskarna upptäckte att immunförsvaret består av två olika delar. En medfödd del (medfödda immunförsvaret) och en del som tillkommit senare i livet (förvärvade immunförsvaret). Delarna samverkar och det är vissa celltyper som styr hur de aktiveras och regleras. En celltyp kallad T-celler bygger upp ett minne mot farliga substanser och har därför en nyckelroll i det förvärvade immunförsvaret. Ralph Steinman upptäckte hur T-celler aktiveras  av en celltyp som han döpte till Dendritceller.

Forskarna i Uppsala sprutar in Dendritceller i cancertumören med målet att starta en kraftig immunreaktion från det förvärvade immunförsvaret. Om det förvärvade immunförsvaret fungerar bra så bildar det antikroppar och mördarceller som letar upp alla andra celler som påminner om tumören, det vill säga metastaserna (dottertumörerna), och dödar dem. Huvudtumören kan om möjligt opereras bort kirurgiskt.

Källa:
http://svt.se/2.108068/1.2636881/ny_cancerbehandling_testas_i_uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.