Förhoppning om riktad behandling mot cancerceller

Forskare vid Lunds universitet har publicerat en studie i Journal of Biological Chemistry som förhoppningsvis kan leda till förbättrad cancerbehandling för lung- bröst- och tarmcancer inom några år. Forskarna har upptäckt att cancercellerna har höga nivåer av proteinet gammatubulin. Genom att blokera gammatubulin, så dör tumörcellen utan att de friska cellerna påverkas. (Problemet med dagens cellgift behandlingar är att de även påverkar friska celler och man kan därför inte behandla så effektivt.)

Länk till studien:
http://www.jbc.org/content/early/2012/04/06/jbc.M112.357038.full.pdf+html?sid=0f65d6d7-d75e-4054-83cf-c242b87bf8b7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.