Bovete sänker kolesterolhalten

buckweat for hover fliesAtt dagligen äta bovete kan sänka kolesterolhalten i blodet. Det visar resultaten av en studie på förskolepersonal i Uppsala där man undersökt hälsoeffekter av två olika sorters bovetekex. Sänkningen av deras kolesterolvärden var minst lika stor som den som brukar ses vid behandling med blodfettsänkande läkemedel, säger docent Gunilla Wieslander vid Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset, som varit huvudansvarig för undersökningen.

Studien är den första som på ett kontrollerat sätt studerat hälsoeffekter av bovete på människa. Hon poängterar därför att fler och större studier måste göras innan det kan finnas tillräcklig vetenskaplig grund för en rekommendation att av hälsoskäl dagligen äta bovete.

Gunilla Wieslander har själv föregått de strikta vetenskapliga bevisen och äter sedan länge bovetegröt varje morgon.
Hela studien har publicerats i den japanska medicintidskriften Tohuko journal of experimental medicine.
Glädjande är att svenskt bovete är på gång att odlas i Värmland!

Bovete är inget sädesslag. Bovete är en ört som ursprungligen kommer från Asien och vars frö används till att tillverka glutenfritt mjöl. Boveteprodukter är ett alternativ för personer som är överkänsliga mot gluten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.